اثر گلخانه ای

 

اثر گلخانه ای افزایش دمای سیاره در نتیجه جذب انرژی گرمایی افتاب توسط جو گازی است. دی اكسیدكربن وبخاراب اضافی باعث تشدید این اثر می شوند. انرژی خورشیدی(افتاب) تشعشعی با طول موج كوتاه است كه به راحتی در جو زمین نفوذ كرده وكره زمینرا گرم می كند. تنها حدود یك چهارم از افتابتابیده شده توسط جو منعكس می شود.زمین گرم شده، تشعشعات دارای طول موج بلند(امواج فراسرخ یا انرژی گرمایی) را مجددابه داخل فضا می فرستد. بیشتر این امواج بلند دوباره توسط جو به زمین منعكس میشوند.برای نشان دادن اثر گلخانه ای، اندازه جو زمین در تصویر بالا بسیار كوچكتراز اندازه واقعی است. بیشتر جو زمین در حدود 10 مایل (16 كیلومتر) از مساحت زمین است.

افتاب از تمام رنگهای رنگین كمان(سرخ، نارنجی، زرد، سبز، ابی، بنفش) ساخته شده است. قبل از رسیدن نور به چشمان ما، مولكولهای گاز جو با افتاب با هم فعل وانفعالاتی ایجاد می كنند. مولكولهای گاز جو انرژی بالاتر (بخش ابی) افتاب را بیشتر از انرژی پائین تر ان (بخش قرمز) پراكنده می كنند. این فرایند با توجه به نام كاشف ان(لردجان ریلی)پراكندگی ریلی نام گرفت.خورشید زرد مایل به قرمز به نظر می رسدو اسمان اطراف ان به واسطه امواج ابی پراكنده ابی رنگ است. هنگامی كه خورشید در افق پائین تر است.(نزدیك طلوع یا غروب)افتاب مجبور است تا از قسمت ضخیم تری از جو عبور كند تا به چشمان شما برسد. در این هنگام نور بیشتری(نه تنها ابی،بلكه سبز،زردو نارنجی) پراكنده می شود. این باعث می شود تا خورشید سرخ تر به نظر اید.

 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 8 بهمن 1388    | توسط: روژان حمیدی نژاد    |    | نظرات()