منظور از دمای کلوین یا همان دما ی رنگ که در وایت بالانس عکس ها استفاده می*شود، موضوعی متفاوت از دمای محیط است. دمای کلوین بر اساس رنگ نور بازتابش شده جسم سخت سیاه در دماهای مختلف اندازه گیری می*شود. جسم سخت سیاه در فیزیک به جسمی گفته می*شود که هیچ نوری را بازتابش یا منعکس نمی*کند و همه نور را جذب خود می کند. این جسم در اثر حرارات از خود نور ساطع می*کند. (یعنی در حقیقت رنگ می*گیرد) مقدار حرارتی که هر نور در آن ساطع می*شود را بر اساس درجه کلوین اندازه می*گیرند و دمای آن را دمای کلوین ان نور می خوانند. مثلا در 2000 تا 3000 درجه کلوین نور نارنجی و قرمز ساطع می*شود (یعنی رنگ جسم به نارنجی و قرمز میزند). بنابراین این دما رنگ*های تند زرد و قرمز دارد و برعکس در دماهای بالا رنگ جسم سیاه به رنگ*های سفید و آبی می*زند به همین علت در دماهای بالای 6000 رنگ*ها به آبی می*زنند....

.

این دسته بندی کاملا متفاوت از تجربه*ای است که ما از نور*ها داریم. (یعنی قرمز رنگ گرم و آبی رنگ سرد است).
:

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 8 بهمن 1388    | توسط: روژان حمیدی نژاد    |    | نظرات()